Dolgozatok

2021

Cserép Barbara: Üzenet a mélyből: mafikus kristálycsomók a csomádi dácit horzsakövekben TDK dolgozat, ELTE TTK, Budapest, 55 p (2021)
Pánczél Emese: A Csomád Vulkáni Komplexum legidősebb lávadómjának (Kis-Haram) petrogenezise - Egy hosszan szunnyadó vulkán reaktiválódása TDK dolgozat, ELTE TTK, Budapest (2021)

2017

Mészáros Katalin: A csomádi dácit kitörés előtti magmatározójának jellemzői Fe-Ti-oxidok alapján TDK dolgozat, ELTE TTK, Budapest, 65 p. (2017)

2016

Taracsák Zoltán: An old model in a new perspective: melt generation in a dynamic melting column and its application to the origin of intracontinental basaltic magmas MSc diplomadolgozat, ELTE TTK, Budapest, 78 pp. (2016)

2015

Zemeny Alíz: Reconstructing development and investigating eruption processes of monogenetic volcanism on Sitke tuff ring in the western Pannonian Basin, Little Hungarian Plain Volcanic Field (LHPVF), Hungary MSC Diplomadolgozat, ELTE TTK, Budapest, 77 p. (2015)

2014

Jankovics, M. É.: A Bakony–Balaton‐felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise Doktori (PhD) értekezés, ELTE TTK, Budapest, 125 p. (2014)
Kiss Balázs: A csomádi dácit petrogenezise: következtetések a magmatározó-rendszer felépítésére és folyamataira Doktori (PhD) értekezés, ELTE TTK, Budapest, 140 p (2014)
Molnár Kata: A Csomád vulkáni komplexum geokronológiai vizsgálata (U-Th)/He-módszerrel (DK-i Kárpátok) MSc diplomadolgozat, ELTE TTK, Budapest, 97 pp. (2014)