A kutatócsoport története

A 2013-ban alakult Kutatócsoport célja, hogy – építve az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszéken mintegy 20 éve alakult, és azóta eredményesen működő vulkanológiai iskolára – egy hazai és nemzetközi szinten is számon tartott tudományos műhely legyen, ahol magas szintű, társtudományokkal integrált kutatások folynak; és hogy hozzájáruljon a vulkáni működés jobb megismeréséhez a magmaképződéstől a vulkáni kitörés folyamatáig, és közvetítse a vulkáni kitörések hatását a társadalom felé. A Kutatócsoport munkájának fontos célkitűzése, hogy a Kárpát-Pannon térségben végzett vulkanológiai kutatással és az eredmények publikálásával térségünket még inkább a vulkanológiai kulcsterületek közé emelje. A Kutatócsoport lehetőséget kíván adni a kutatópályájuk elején lévő tehetséges fiataloknak, hogy vulkanológiai kutatásaikat itthon végezhessék, és ne kelljen ezért elhagyniuk hazájukat. A hazai tudományos életben, megerősítve a jövőben kétségtelenül egyre fontosabb szerepet játszó vulkanológiai kutatásokat, a Kutatócsoport szoros kapcsolatot épít ki az MTA kutatócsoportjaival, intézeteivel, alapozva részben a korábbi, egyéb területeken kialakított sikeres együttműködésekre.