Csomád Vulkánexpedíció 2013

A Székelyföldi Találkozóhoz kötődően folytattuk terepi vizsgálatainkat a Csomádon. Geokronológiai vizsgálatokhoz vettünk mintákat több helyről és írtunk le eddig még nem dokumentált vulkáni képződményeket.