Kutatási koncepció: Vulkanológiai kutatások a magmaképződéstől a felszíni folyamatokig

A vulkanológia, azaz a vulkáni működés sokrétű kutatásának jelentősége nem lebecsülendő, hiszen olyan természeti folyamatot vizsgál, ami a Föld kialakulása óta, azaz mintegy 4,6 milliárd éve folyamatosan alakítja bolygónkat, és a jövőben is minden bizonnyal komoly hatással lesz a környezetre és társadalmakra. A vulkáni kitörések megismerése ma már komplex gondolkodást igényel, amelybe beletartozik a magmaképződéstől kezdve a magmakamra-folyamatokon át a vulkáni folyamatok mechanizmusának megértése.
A Kárpát-Pannon térség a földtudományban egy természeti laboratóriumnak számít. Ugyanez mondható el vulkanológiai értelemben is. Az elmúlt mintegy 20 millió év vulkáni kitöréseinek képződményei nyitott könyvként mutatják be e természeti folyamat sokszínűségét. A bazaltos, az andezites-dácitos és a riolitos vulkáni rendszerek mind behatóan vizsgálhatók e területen.
Az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport célja, hogy - építve az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszéken mintegy 20 éve alakult és azóta eredményesen működő vulkanológiai iskolára - egy hazai és nemzetközi szinten is számon tartott tudományos műhely legyen, ahol magas szintű, társtudományokkal integrált kutatások folynak. Hozzájáruljon a vulkáni működés jobb megismeréséhez a magmaképződéstől a vulkáni kitörés folyamatáig, és közvetítse a vulkáni kitörések hatását a társadalom felé. A Kutatócsoport munkájának fontos célkitűzése, hogy a Kárpát-Pannon térségben végzett vulkanológiai kutatással és az eredmények publikálásával térségünket még inkább a vulkanológiai kulcsterületek közé emelje. A Kutatócsoport lehetőséget kíván adni a kutatópályájuk elején lévő tehetséges fiataloknak, hogy vulkanológiai kutatásaikat itthon végezhessék, és ne kelljen ezért elhagyniuk hazájukat. A hazai tudományos életben, megerősítve a jövőben kétségtelenül egyre fontosabb szerepet játszó vulkanológiai kutatásokat, a Kutatócsoport szoros kapcsolatot épít ki az MTA kutatócsoportjaival, intézeteivel, alapozva részben a korábbi, egyéb területeken kialakított sikeres együttműködésekre.