Sikeres OTKA pályázat

Gratulálunk Petrik Attila kutatócsoporti tag sikeres OTKA pályázatához!

Attila kutatási területe a Mátra és a Bükk déli előterétől a Hernád-árokig húzódik, összetett
vulkáni fejlődéstörténet jellemzi, számos kitörési periódussal a miocénben. A négy éves projekt célja a terület megbízható vulkáni és szerkezeti kutatása. Ennek eszközei pedig az új és sokrétű rétegtani, geokronológiai, paleomágneses és mágneses anizotrópiai adatok integrálása és együttes értelmezése.