Konferencia absztraktok

2021

Cserép, B. ; Kovács, Z. ; Fehér, K. ; Harangi, Sz.: A message from the depth: the origin of the amphibole crystal clots with pyroxene cores in the Late Pleistocene Ciomadul dacites, Romania In: EGU General Assembly 2021
Göttingen, Németország : EGU General Assembly (2021) p. EGU21-13439 (2021)
Cserép, B., Erdmann, S., Lukács, R., Harangi, Sz.: Nagy Mg-tartalmú amfibolkristályok, mint a nagy víztartalmú bazaltos magmák nyomjelzője Csomádon In: szerk.: Király, E., Füri, J., Átalakulások II., 11. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Sopron 2021. szeptember 02-04., Magyarhoni Földtani Társulat, ISBN: 978-963-8221-83-4, p. 15. (2021)
Cserép, Barbara; Kovács, Zoltán; Lukács, Réka; Harangi, Szabolcs: Low-Al and high-Mg amphiboles in the Ciomadul dacitic pumice suggest ultrahydrous primary mafic magma In: Goldschmidt 2021 virtual p. 1, (2021)
Ésik, Zs.; Szepesi, J.; Sütő, L.; Novák, T., J.: Assessment of cultural landscape geodiversity, a case study of Tokaj mts, Hungary In:
Lozano Gonzalo ;    Luengo Javier ;    Cabrera Ana ;    Vegas Juana (szerk.)
Building Connections for Global Geoconservation : 10th International ProGEO online Symposium: Abstract book
Konferencia helye, ideje: Segovia, Spanyolország 2021.06.07. - 2021.06.10.
Madrid: Instituto Geológico y Minero de España (IGME), pp 285-285 (2021)
Ésik, Zsuzsanna; Szepesi, János; Sütő, László; Novák, Tibor József: Assesment of cultural landscape geodiversity, a case study of Tokaj mts, Hungary In: Gonzalo, Lozano; Javier, Luengo; Ana, Cabrera; Juana, Vegas (szerk.) 10th International ProGEO online Symposium Abstract book, Building Connections for Global Geoconservation pp. 285-286. , 2 p. (2021)
Gál, P.; Németh, N.; Lukács, R.; Józsa, S.; Dunkl, I.; Kövér, Sz.; Harangi, Sz.: Results of new geochemistrical and geochronological investigations of the Triassic metavolcanics of the Bükk Mountains Ifjú Szakemberek Ankétja, Konferencia helye, ideje: Zalakaros, Magyarország 2021.09.10. - 2021.09.11. (Magyar Geofizikusok Egyesülete, Magyarhoni Földtani Társulat, Ifjúsági Bizottság) in: Absztrakt kötet p. 53-54. (2021)
Jákri, B., Szemerédi, M., Dunkl, I., Lukács, R., Kovács, Z., Pál-Molnár, E.: Codrui vs. battonyai: variszkuszi granitoidok korrelációja a Tiszai-főegységben In: szerk.: Király, E., Füri, J., Átalakulások II., 11. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Sopron 2021. szeptember 02-04., Magyarhoni Földtani Társulat, ISBN: 978-963-8221-83-4, p. 23. (2021)
Lukács R., Szepesi J., Selmeczi I., Tóth E., Józsa S., Guillong M., Kovács Z., Bachmann O., Fodor L., Harangi Sz.: A Tokaji-hg. miocén Si-gazdag piroklasztit szintjei és rétegtani szerepük: új cirkon U-Pb kor- és geokémiai adatok In: Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, 24. Őslénytani Vándorgyűlés Nagyhuta 2021. szeptember 9-11. Nagyhuta, Absztrakt kötet, p. 19-20. (2021)
Lukács, R., Petrelli, M., Guillong, M., Bachmann O., Fodor, L., Harangi, Sz.: The zircon proxy in tephrostratigraphy and magma evolution studies. Fingerprinting Miocene silicic pyroclastic rocks in the Pannonian Basin and its surroundins In:
EGU General Assembly 2021
Konferencia helye, ideje: Online konferencia, Nemzetközi 2021.04.19. - 2021.04.30.
Göttingen: EGU General Assembly, EGU21-10353 (2021)
Lukács, R., Szepesi, J., Guillong, M., Józsa, S., Kovács, Z., Bachmann, O., Harangi, Sz.: A Tokaji-hegység riolitos robbanásos kitörései: cirkon U–Pb geokronológiai és geokémiai eredmények In: szerk.: Király, E., Füri, J., Átalakulások II., 11. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Sopron 2021. szeptember 02-04., Magyarhoni Földtani Társulat, ISBN: 978-963-8221-83-4, p. 34. (2021)
Pánczél E.: A Csomád Vulkáni Komplexum legidősebb lávadómjának (Kis-Haram) petrogenezise - Egy hosszan szunnyadó vulkán reaktiválódása In: Bajmócy, P.; Pintér, J. (szerk.) 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék (2021) pp. 203. , 1. p. (2021)
Pánczél E., Petrelli M., Lukács R., Harangi Sz.: Trace element partition coefficients and petrogenesis of the 154 ka dacitic Haramul Mic lava dome (Ciomadul, Romania) In: EGU General Assembly 2021
Göttingen, Németország : EGU General Assembly (2021) p. EGU21-13667 (2021)
Pánczél, E.; Petrelli, M.; Lukács, R.; Harangi, Sz.: The 154 ka Kis-Haram lava dome, Ciomadul volcano: an erupted crystal mush Ifjú Szakemberek Ankétja, Konferencia helye, ideje: Zalakaros, Magyarország 2021.09.10. - 2021.09.11. (Magyar Geofizikusok Egyesülete, Magyarhoni Földtani Társulat, Ifjúsági Bizottság) in: Absztrakt kötet p. 30-31. (2021)
Sipos, P., Szepesi, J., Pál-Molnár, E., Szemerédi, M., Molnár, K., Lukács, R.: Kovácsvágási Andezit, egy szubmarin egység vulkanológiai vizsgálata a Tokaji-hegységben In: szerk.: Király, E., Füri, J., Átalakulások II., 11. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Sopron 2021. szeptember 02-04., Magyarhoni Földtani Társulat, ISBN: 978-963-8221-83-4, p. 43. (2021)
Soós I., Harangi Sz., Cantor C., Németh K.: Promoting volcanic and mining geoheritage in the Racos Geological Complex (Persani Mountains, Romania) In:
Gonzalo Lozano ;    Javier Luengo ;    Ana Cabrera ;    Juana Vegas (szerk.)
10th International ProGEO online Symposium Abstract book, Building Connections for Global Geoconservation
Konferencia helye, ideje: Segovia, Spanyolország 2021.06.07. - 2021.06.10.
: pp 177-178 (2021) (2021)
Szemerédi M., Dunkl I., Lukács R., Seghedi I., Kovács Z., Harangi Sz., Pál-Molnár E.: Permian plutonic-volcanic connections in the Tisza Mega-unit (Carpathian–Pannonian region): insights into a complex magmatic system by whole-rock geochemistry and zircon U–Pb geochronology In:
Goldschmidt 2021 virtual
Konferencia helye, ideje: Online konferencia 2021.07.04. - 2021.07.09.
: Paper 3462. (2021)
Szemerédi M., Lukács R., Dunk I., Varga A., Seghedi I., Kovács Z., Pál-Molnár E., : ZIRCON U–Pb DATINGS TO UNRAVEL LATE PALAEOZOIC MAGMATIC EPISODES IN THE TISZA MEGA-UNIT : A REVIEW. In:
Pál-Molnár Elemér ;    Leskó Máté Zsigmond (Leskó Máté Zsigmond geológia) ME/MFTK/Ásványtani - Földtani Intézet (szerk.)
8th Mineral Sciences in the Carpathians Conference: Miskolc, Hungary, May 13-14, 2021 : Abstracts
Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország 2021.05.13. - 2021.05.14. (Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Magyarhoni Földtani Társulat)
Szeged: a Szegedi Egyetem Ásványtani, Kőzettani és Geokémiai Tanszéke, p. 43. 1 p. ( Acta Mineralogica Petrographica Abstract Series ; 11) (2021)
Szemerédi M., Lukács R., Dunkl I., Varga A., Seghedi I., Kovács Z., Pál-Molnár E.: ZIRCON U–Pb DATINGS TO UNRAVEL LATE PALAEOZOIC MAGMATIC EPISODES IN THE TISZA MEGA-UNIT: A REVIEW ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA - ABSTRACT SERIES (1589-4835 ): 11 pp 43-43 (2021)
Szemerédi M., Mészáros K., Lukács R., Kovács Z., Harangi Sz.: Constraints on the pre-eruption thermal and fO2 conditions in the magma reservoir of Ciomadul (SE Carpathians, Romania) based on Fe-Ti oxide geochemistry In: EGU General Assembly 2021
Göttingen, Németország : EGU General Assembly (2021) p. EGU21-14613 (2021)
Szemerédi M., Varga A., Lukács R., Dunkl I., Szepesi J., Pál-Molnár E.: How many types of volcanic rocks and phases are there? New results of the Permian felsic volcanism in the eastern Pannonian Basin (Békés–Codru Unit) Ifjú Szakemberek Ankétja, Konferencia helye, ideje: Zalakaros, Magyarország 2021.09.10. - 2021.09.11. (Magyar Geofizikusok Egyesülete, Magyarhoni Földtani Társulat, Ifjúsági Bizottság) in: Absztrakt kötet p. 27-29. (2021)
Szemerédi, M., Mészáros, K., Lukács, R., Kovács, Z., Harangi, Sz.: Kitörés előtti fizikai állapotok a Csomád magmás rendszerében: Fe–Ti-oxid termobarometriai eredményei In: szerk.: Király, E., Füri, J., Átalakulások II., 11. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Sopron 2021. szeptember 02-04., Magyarhoni Földtani Társulat, ISBN: 978-963-8221-83-4, p. 51. (2021)
Szepesi J.: A Tokaji-hegység földtani adottságai: vulkanizmus és üledékképződés a Középső-Parathetys területén In: Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, 24. Őslénytani Vándorgyűlés Nagyhuta 2021. szeptember 9-11. Nagyhuta, Absztrakt kötet, p. 37 - 48. (2021)

2020

Canto C., Soós I., Iordachescu R.: Carpaterra steps to build a geopark In:
Oxford Geoheritage Virtual Conference Abstract Volume
Konferencia helye, ideje: Online konferencia, Nemzetközi 2020.05.25. - 2020.05.29. (Oxford University Museum of Natural History) (2020)
Cserép B., Harangi Sz.: A Csomád legidősebb robbanásos kitörési termékeinek jellemzése in: Fürj, j., Király, E., Ed Átalakulások, 11. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Sopron 2020. szeptember 10-12., p. 25. (2020)
Gál P., Németh N., Lukács R., Dunkl I., Harangi Sz.: A Bükki-paraautochton triász rétegsorban található metavulkanitok geokémiai-geokronológiai vizsgálata in: Fürj, j., Király, E., Ed Átalakulások, 11. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Sopron 2020. szeptember 10-12., p. 31. (2020)