Elemér Pál-Molnár

PhD
researcher
Workplace
University of Szeged, Department of Mineralogy, Petrology and Geochemistry
Contacts
Publications
Szemerédi, M.; Varga, A.; Lukács, R.; Dunkl, I.; Seghedi, I.; Tatu, M.; Kovács, Z.; Raucsik,
B.; Benkó, Zs.; Harangi, Sz.; Pál-Molnár, E.: Large-volume Permian felsic volcanism in the Tisza Mega-unit (East-Central Europe): Evidence from mineralogy, petrology, geochemistry, and geochronology Lithos, 456–457, 107330. (2023)
Kiri, L., Szemerédi, M., Pál-Molnár, E.: Petrographic evidences of open-system magmatic processes in the felsic rocks of the northern part of the Ditrău Alkaline Massif (Eastern Carpathians, Romania) Central European Geology, Vol.: 65. Issue: 1. (2022)
Pál-Molnár E., Kiri L., Lukács R., Dunkl I., Batki A., Szemerédi M., Almási E. E., Sogrik E., Harangi S.: Timing of magmatism of the Ditrău Alkaline Massif, Romania – A review based on new U–Pb and K/Ar data Central European Geology, Vol. 64, p: 18-37.
doi: 10.1556/24.2021.00001 (2021)
Szemerédi, M.; Vagra, A.; Dunkl, I.; Lukács, R.; Seghedi, I.; Kovács, Z.; Raucsik, B.; Pál-Molnár, E.: PETROLOGY AND ZIRCON U–PB DATING OF GRANITOID ROCKS IN THE HIGHIŞ MASSIF (SW APUSENI MTS., ROMANIA): INSIGHTS INTO PERMIAN PLUTONIC–VOLCANIC CONNECTIONS GEOLOGICA CARPATHICA 72./6., pp 482-504., doi.org/10.31577/GeolCarp.72.6.3 (2021)
Szemerédei, M.; Varga, A.; Szepesi, J.; Pál-Molnár, E.; Lukács, R. : Lavas or ignimbrites? Permian felsic volcanic rocks of the Tisza Mega-unit (SE Hungary) revisited: A petrographic study Central European Geology, 63, DOI:10.1556/24.2020.00003, pp 1-18. (2020)
Szemerédi, M., Lukács, R., Varga, A., Dunkl, I., Józsa, S., Tatu, M., Pál-Molnár, E., Szepesi, J., Guillong, M., Szakmány, Gy., Harangi, Sz.: Permian felsic volcanic rocks in the Pannonian Basin (Hungary): new petrographic, geochemical, and geochronological results INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES (1437-3254 1437-3262) 109. p.101-125. (2020)
Krot, A. N., Nagashima, K., Fintor, K., Pál-Molnár, E.: Evidence for oxygen-isotope exchange in refractory inclusions from Kaba (CV3.1) carbonaceous chondrite during fluid-rock interaction on the CV parent asteroid GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA 246 : February pp. 419-435. , 17 p. (2019)
Batki, A.; Pál-Molnár, E.; Jankovics, M., É.; Kerr, A., C.; Kiss, B.; Markl, G.; Heincz, A.; Harangi, Sz.: Insights into the evolution of an alkaline magmatic system: An in situ trace element study of clinopyroxenes from the Ditrău Alkaline Massif, Romania LITHOS 300-301: pp. 51-71. (2018)
Heincz, A.; Pál-Molnár, E.; Kiss, B.; Bataki, A.; Almási, E., E.; Kiri, L.: Nyílt rendszerű magmás folyamatok: magmakeveredés, kristálycsere és kumulátum-recirkuláció nyomai a Ditrói alkáli masszívumban (Orotva, Románia) Földtani Közlöny, Évf. 148 szám 2 (2018)
Szemerédi, M., Varga, A., Lukács, R., Pál-Molnár, E.: A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani vizsgálatának eredményei a Villányi-hegység északi előterében Földtani Közlöny, 147 (4) 357-382 (2017)
Almási, E. E.; Pál-Molnár, E.; Batki A.: A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátumkőzeteinek petrogenetikája In: Unger János, Pál-Molnár Elemér (szerk.) Geoszférák 2015: A Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának eredményei. 208 p. Szeged: SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, pp. 9-35. (2016)
Pál-Molnár, E., Batki, A., Almási, E., Kiss, B., Upton, B.G.J., Markl, G., Odling, N., Harangi, Sz.: Origin of mafic and ultramafic cumulates from the Ditrau Alkaline Massif, Romania Lithos 239:1-18. (2015)
Pál-Molnár, E., Batki, A., Ódri, Á., Kiss, B., Almási, E.: Geochemical implications fot the magma origin of granitic rocks from the Ditrau Alkaline Massif (Eastern Carpathians, Romania) GEOLOGIA CROATICA 68:(1), 51-66. (2015)
Batki, A., Pál-Molnár, E., Dobosi, G., Skelton, A.: Petrogenetic significance of ocellar camptonite dykes in the Ditrău Alkaline Massif, Romania. LITHOS, 200-201, 181-196. (2014)
Buda, Gy., Nagy, G., Pál-Molnár, E.: Allanite and monazite occurrences in Variscan granitoids of Tisza mega-unit (South Hungary) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 9/1, p. 57 - 68. (2014)
Kiss, B., Harangi, Sz., Ntaflos, T., Mason, P.R.D., Pál-Molnár, E.: Amphibole perspective to unravel pre-eruptive processes and conditions in volcanic plumbing systems beneath intermediate arc volcanoes: a case study from Ciomadul volcano (SE Carpathians). Contributions to Mineralogy and Petrology 167 (3) 986. DOI:10.1007/s00410-014-0986-6 (2014)