2007

Cloetingh, S., Ziegler, P. A., Ádám, A., Fodor, L., Harangi, Sz., Kiss, J., Molnár, G., Ruszkiczay, Zs., Szarka, L., Székely, B., Sztanó, O., Timár, G., Tóth, L., Wolf, D. et al.: TOPO-EUROPE: the Geoscience of Coupled Deep Earth – Surface Processes. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 58:(1-4) pp. 1-118. (2007)
Gméling, K., Harangi, Sz., Kasztovszky, Zs.: A bór geokémiai szerepe szubdukciós zónákban. FÖLDTANI KÖZLÖNY 137:(4) pp. 557-580. (2007)
Gmeling, K., Kasztovszky, Z., Szentmiklosi, L., Revay, Z., Harangi, Sz.: Boron concentration measurements by prompt gamma activation analysis: Application on miocene-quaternary volcanics of the Carpathian-Pannonian Region. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 271:(2) pp. 397-403. (2007)
Harangi, Sz.: A Kárpát-Pannon térség legutolsó vulkáni kitörései - lesz-e még folytatás? FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 131:(4) pp. 270-288. (2007)
Harangi, Sz., Downes, H., Thirlwall, M., Gmeling, K.: Geochemistry, petrogenesis and geodynamic relationships of miocene calc-alkaline volcanic rocks in the western carpathian arc, eastern central europe. JOURNAL OF PETROLOGY 48:(12) pp. 2261-2287. (2007)
Harangi, Sz., Lenkey, L.: Genesis of the Neogene to Quaternary volcanism in the Carpathian-Pannonian region: Role of subduction, extension, and mantle plume. Beccaluva L, Bianchini G, Wilson M (szerk.). Cenozoic Volcanism in the Mediterranean Area. Geological Society of America Special Paper, 2007. pp. 67-92. (2007)
Karátson, D., Oláh, I., Pécskay, Z., Márton, E., Harangi, Sz., Dulai, A., Zelenka, T., Kósik, Sz.: Miocene volcanism in the Visegrád Mountains, Hungary: an integrated approach to regional stratigraphy. GEOLOGICA CARPATHICA 58:(6) pp. 541-563. (2007)
Lukács, R., Harangi, Sz., Ntaflos, T., Koller, F., Pécskay, Z.: A Bükkalján megjelenő felső riolittufaszint vizsgálati eredményei: a harsányi ignimbrit egység. FÖLDTANI KÖZLÖNY 137:(4) pp. 487-514. (2007)
Vinkler, A. P., Harangi, Sz., Ntaflos, T., Szakács, A.: A Csomád vulkán (Keleti Kárpátok) horzsaköveinek kőzettani és geokémiai vizsgálata: petrogenetikai következtetések. FÖLDTANI KÖZLÖNY 137:(1) pp. 103-128. (2007)

2006

Demény, A., Vennemann, T. W., Harangi, Sz., Homonnay, Z., Fórizs, I.: H2O-dD-FeIII relations of dehydrogenation and dehydration processes in magmatic amphiboles. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 20:(5) pp. 919-925. (2006)
Harangi, Sz., Downes,H., Seghedi, I.: Tertiary-Quaternary subduction processes and related magmatism in the Alpine-Mediterranean region. D G Gee, R A Stephenson (szerk.). European Lithosphere Dynamic. Geological Society, London, Memoirs 32, 2006. pp. 167-190. (2006)

2005

Gmeling, K., Harangi, Sz., Kasztovszky, Z.: Boron and chlorine concentration of volcanic rocks: an application of prompt gamma activation analysis. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 265:(2) pp. 201-212. (2005)
Harangi, Sz., Mason, P. R. D., Lukács, R.: Correlation of silicic pyroclastic rocks in the Northern Pannonian Basin, Eastern-Central Europe: a geochemical approach. JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH 143: pp. 237-257. (2005)
Lukács, R., Harangi, Sz., Ntaflos, T., Mason, P. R. D.: Silicate melt inclusions in the phenocrysts of the Szomolya Ignimbrite, Bükkalja Volcanic Field (Northern Hungary): implications for the magma chamber processes. CHEMICAL GEOLOGY 223: pp. 46-67. (2005)
Seghedi, I., Downes, H., Harangi, Sz., Mason, P. R. D., Pécskay, Z.: Geochemical response of magmas to Neogene-Quaternary continental collision in the Carpathian-Pannonian region: A review. TECTONOPHYSICS 410:(1-4) pp. 485-499. (2005)

2004

Harangi, Sz.: A Kárpát-Pannon térség vulkáni kőzeteinek kutatása – geokémiai megközelítés. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT 109-110:(4) pp. 173-182. (2004)

2003

Harangi, Sz., Tonarini, S., Vaselli, O., Manetti, P.: Geochemistry and petrogenesis of Early Cretaceous alkaline igneous rocks in Central Europe: implications for a long-lived EAR-type mantle component beneath Europe. ACTA GEOLOGICA HUNGARICA 46:pp.77-94. (2003)

2002

Lukács, R., Czuppon, Gy., Harangi, Sz., Szabó, Cs., Ntaflos, T., Koller, F.: Silicate melt inclusions in ignimbrites, Bükkalja Volcanic Field, Northern Hungary – texture and geochemistry. ACTA GEOLOGICA HUNGARICA 45:(4) pp. 341-358. (2002)

2001

Harangi, Sz.: Neogene magmatism in the Alpine-Pannonian Transition Zone - a model for melt generation in a complex geodynamic setting. ACTA VULCANOLOGICA 13:(1) pp. 25-39. (2001)
Harangi, Sz.: Neogene to Quaternary Volcanism of the Carpathian-Pannonian Region - a review. ACTA VULCANOLOGICA 13:(1) pp. 25-39. (2001) (2001)
Harangi, Sz., Downes, H., Kósa, L., Szabó, Cs., Thirlwall, M. F., Mason, P. R. D., Mattey, D.: Almandine garnet in calc-alkaline volcanic rocks of the Northern Pannonian Basin (Eastern-Central Europe): geochemistry, petrogenesis and geodynamic implications. JOURNAL OF PETROLOGY 42:(10) pp. 1813-1843. (2001) (2001)
Karátson, D., Csontos, L., Harangi, Sz., Székely, B., Kovácsvölgyi, S.: Volcanic successions and the role of destructional events in the Western Mátra Mountains, Hungary: Implications for the volcanic structure. GEOMORPHOLOGIE 2: pp. 79-92. (2001)
Lukács, R., Harangi, Sz., Oláh, I.: Correlation of Miocene pumice-bearing pyroclastic deposits in the Pannonian Basin. MITTEILUNGEN DER ÖSTERREICHISCHEN MINERALOGISCHEN GESELLSCHAFT 146: pp. 180-182. (2001)
Nemeth, K., Martin, U., Harangi, Sz.: Miocene phreatomagmatic volcanism at Tihany (Pannonian Basin, Hungary). JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH 111:(1-4) pp. 111-135. (2001)

2000

Karátson, D., Márton, E., Harangi, Sz., Józsa, S., Balogh, K., Pécskay, Z., Kovácsvölgyi, S., Szakmány, Gy., Dulai, A.: Volcanic evolution and stratigraphy of the Miocene Börzsöny Mountains, Hungary: an integrated study. GEOLOGICA CARPATHICA 51:(5) pp. 325-343. (2000)