1990

Harangi, Sz.: Sokváltozós matematikai módszerek alkalmazása vulkáni kőzetsorozatok vizsgálatában. ÁLTALÁNOS FÖLDTANI SZEMLE 25: pp. 179-192. (1990)
Kubovics, I., Szabó, Cs., Harangi, Sz., Józsa, S.: Petrology and petrochemistry of Mesozoic magmatic suites in Hungary and the adjacent areas - an overview. ACTA GEODAETICA GEOPHYSICA ET MONTANISTICA HUNGARICA 25:(3-4) pp. 345-371. (1990)
Tam, B. M., Harangi, Sz.: Major element geochemistry of the Late Palaeozoic-Early Mesozoic granitoids in Vietnam. ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA 31: pp. 67-75. (1990)

1989

Harangi, Sz.: Multivariate mathematical methods in the study of a single volcanic suite. FRAGMENTA MINERALOGICA ET PALAENTOLOGICA 14: pp. 5-16. (1989)
Harangi, Sz.: Redeposited volcanoclastic limestone in the Eastern Mecsek Mts., Southern Hungary. ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA 29: pp. 81-93. (1989)

1988

Harangi, Sz.: Major element chemistry of Lower Cretaceous igneous rocks of the Mecsek Mts. (Southern Hungary) I. ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI - A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 80: pp. 11-24. (1988)