2007

Gméling, K., Harangi, Sz., Kasztovszky, Zs.: A bór geokémiai szerepe szubdukciós zónákban. FÖLDTANI KÖZLÖNY 137:(4) pp. 557-580. (2007)
Gmeling, K., Kasztovszky, Z., Szentmiklosi, L., Revay, Z., Harangi, Sz.: Boron concentration measurements by prompt gamma activation analysis: Application on miocene-quaternary volcanics of the Carpathian-Pannonian Region. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 271:(2) pp. 397-403. (2007)
Harangi, Sz.: A Kárpát-Pannon térség legutolsó vulkáni kitörései - lesz-e még folytatás? FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 131:(4) pp. 270-288. (2007)
Harangi, Sz., Downes, H., Thirlwall, M., Gmeling, K.: Geochemistry, petrogenesis and geodynamic relationships of miocene calc-alkaline volcanic rocks in the western carpathian arc, eastern central europe. JOURNAL OF PETROLOGY 48:(12) pp. 2261-2287. (2007)
Harangi, Sz., Lenkey, L.: Genesis of the Neogene to Quaternary volcanism in the Carpathian-Pannonian region: Role of subduction, extension, and mantle plume. Beccaluva L, Bianchini G, Wilson M (szerk.). Cenozoic Volcanism in the Mediterranean Area. Geological Society of America Special Paper, 2007. pp. 67-92. (2007)
Karátson, D., Oláh, I., Pécskay, Z., Márton, E., Harangi, Sz., Dulai, A., Zelenka, T., Kósik, Sz.: Miocene volcanism in the Visegrád Mountains, Hungary: an integrated approach to regional stratigraphy. GEOLOGICA CARPATHICA 58:(6) pp. 541-563. (2007)
Lukács, R., Harangi, Sz., Ntaflos, T., Koller, F., Pécskay, Z.: A Bükkalján megjelenő felső riolittufaszint vizsgálati eredményei: a harsányi ignimbrit egység. FÖLDTANI KÖZLÖNY 137:(4) pp. 487-514. (2007)
Vinkler, A. P., Harangi, Sz., Ntaflos, T., Szakács, A.: A Csomád vulkán (Keleti Kárpátok) horzsaköveinek kőzettani és geokémiai vizsgálata: petrogenetikai következtetések. FÖLDTANI KÖZLÖNY 137:(1) pp. 103-128. (2007)

2006

Demény, A., Vennemann, T. W., Harangi, Sz., Homonnay, Z., Fórizs, I.: H2O-dD-FeIII relations of dehydrogenation and dehydration processes in magmatic amphiboles. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 20:(5) pp. 919-925. (2006)
Harangi, Sz., Downes,H., Seghedi, I.: Tertiary-Quaternary subduction processes and related magmatism in the Alpine-Mediterranean region. D G Gee, R A Stephenson (szerk.). European Lithosphere Dynamic. Geological Society, London, Memoirs 32, 2006. pp. 167-190. (2006)

2005

Gmeling, K., Harangi, Sz., Kasztovszky, Z.: Boron and chlorine concentration of volcanic rocks: an application of prompt gamma activation analysis. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 265:(2) pp. 201-212. (2005)
Harangi, Sz., Mason, P. R. D., Lukács, R.: Correlation of silicic pyroclastic rocks in the Northern Pannonian Basin, Eastern-Central Europe: a geochemical approach. JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH 143: pp. 237-257. (2005)
Lukács, R., Harangi, Sz., Ntaflos, T., Mason, P. R. D.: Silicate melt inclusions in the phenocrysts of the Szomolya Ignimbrite, Bükkalja Volcanic Field (Northern Hungary): implications for the magma chamber processes. CHEMICAL GEOLOGY 223: pp. 46-67. (2005)
Seghedi, I., Downes, H., Harangi, Sz., Mason, P. R. D., Pécskay, Z.: Geochemical response of magmas to Neogene-Quaternary continental collision in the Carpathian-Pannonian region: A review. TECTONOPHYSICS 410:(1-4) pp. 485-499. (2005)

2004

Harangi, Sz.: A Kárpát-Pannon térség vulkáni kőzeteinek kutatása – geokémiai megközelítés. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT 109-110:(4) pp. 173-182. (2004)

2003

Harangi, Sz., Tonarini, S., Vaselli, O., Manetti, P.: Geochemistry and petrogenesis of Early Cretaceous alkaline igneous rocks in Central Europe: implications for a long-lived EAR-type mantle component beneath Europe. ACTA GEOLOGICA HUNGARICA 46:pp.77-94. (2003)

2002

Lukács, R., Czuppon, Gy., Harangi, Sz., Szabó, Cs., Ntaflos, T., Koller, F.: Silicate melt inclusions in ignimbrites, Bükkalja Volcanic Field, Northern Hungary – texture and geochemistry. ACTA GEOLOGICA HUNGARICA 45:(4) pp. 341-358. (2002)

2001

Harangi, Sz.: Neogene magmatism in the Alpine-Pannonian Transition Zone - a model for melt generation in a complex geodynamic setting. ACTA VULCANOLOGICA 13:(1) pp. 25-39. (2001)
Harangi, Sz.: Neogene to Quaternary Volcanism of the Carpathian-Pannonian Region - a review. ACTA VULCANOLOGICA 13:(1) pp. 25-39. (2001) (2001)
Harangi, Sz., Downes, H., Kósa, L., Szabó, Cs., Thirlwall, M. F., Mason, P. R. D., Mattey, D.: Almandine garnet in calc-alkaline volcanic rocks of the Northern Pannonian Basin (Eastern-Central Europe): geochemistry, petrogenesis and geodynamic implications. JOURNAL OF PETROLOGY 42:(10) pp. 1813-1843. (2001) (2001)
Karátson, D., Csontos, L., Harangi, Sz., Székely, B., Kovácsvölgyi, S.: Volcanic successions and the role of destructional events in the Western Mátra Mountains, Hungary: Implications for the volcanic structure. GEOMORPHOLOGIE 2: pp. 79-92. (2001)
Lukács, R., Harangi, Sz., Oláh, I.: Correlation of Miocene pumice-bearing pyroclastic deposits in the Pannonian Basin. MITTEILUNGEN DER ÖSTERREICHISCHEN MINERALOGISCHEN GESELLSCHAFT 146: pp. 180-182. (2001)
Nemeth, K., Martin, U., Harangi, Sz.: Miocene phreatomagmatic volcanism at Tihany (Pannonian Basin, Hungary). JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH 111:(1-4) pp. 111-135. (2001)

2000

Karátson, D., Márton, E., Harangi, Sz., Józsa, S., Balogh, K., Pécskay, Z., Kovácsvölgyi, S., Szakmány, Gy., Dulai, A.: Volcanic evolution and stratigraphy of the Miocene Börzsöny Mountains, Hungary: an integrated study. GEOLOGICA CARPATHICA 51:(5) pp. 325-343. (2000)
Németh, K., Martin, U., Harangi, Sz.: On the calculation of the geometry of the diatreme pipe from a deposits of an "accidental lithic clast rich" maar, Tihany east maar, (Hungary). TERRA NOSTRA 2000/6: pp. 383-391. (2000)