Dr. Harangi Szabolcsot a Magyar Tudományos Akadémia Levelező Tagjává választották

Rövid összefoglalónkban Dr. Harangi Szabolcs szavait szeretnénk közzétenni, melyben köszönetet mond, és megosztja gondolatait a tudomány iránti elkötelezettségéről.

szavak...

természetesen nehezen jönnek... megtiszteltetés, felelősség - elsősorban ezek jutnak eszembe és a köszönet!

Köszönet szüleimnek, Édesapámnak, aki belém oltotta a kíváncsiságot, a folyvást kérdezést, a nagyon kritikus gondolkodást, a kitartást és a felfedezés örömét... sajnálom, hogy a mai napot nem élhette meg, de tudom Ő ott figyel rám és velem örül!
Édesanyámnak, aki gondoskodó szeretetével, megértésével mindig mellettem áll...
és feleségemnek, Rékának (Réka Lukács), aki nélkül szintén nem jutottam volna ide! Támogatása, a magasra tett mérce, az első pillanatban sokszor megvalósíthatatlannak tűnő ötletek, amik mégis megvalósíthatóak, kitartó szeretete fontos hátteret jelent!
...és gyermekeimnek, Annának, Katának, Botinak, Csengének és Zsombinak, hogy értelmet adnak, hogy 'edzésben' tartanak, örömet és jövőt nyújtanak!

és ez nem sikerülhetett volna akkor, ha nincsenek támogatók, köszönet ezért Árkai Péternek, Demény Attilának, Pantó Györgynek és Nemecz Ernőnek, akik második alkalommal is felterjesztettek és mindazoknak, akik ha nem is nevesítve, de folyamatosan biztattak és támogattak abban, hogy eljussak ide, Szarka Lászlónak és Pálfy Józsefnek! Nélkülük ez nem sikerülhetett volna és azok nélkül sem, akiknek neve itt most nem szerepel, de eredményeim alapján méltónak tartottak, hogy belépjek társaságukba, a hazai tudomány vezető közösségébe!

és köszönöm az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport minden tagjának, Jani, Évi, Réka, Bogi, Eszter, Ildi, Bia, Balázs, Anikó, Tomi, Kata és Elemér! Természetesen nagyon sok olyan mérföldkő volt az életemben, amely kövek mellett ott voltak azok, akikkel együtt dolgozhattam és akikkel a kutatómunka inspiráló volt, many thanks Hilary, Orlando, Theo, Olivier és még lehetne sorolni! Mindehhez kellett az is, hogy a tanszéken olyan társakkal dolgozhassak, akik embersége, személyisége példaértékű, mint Sasa és Gyuri. Szabó Csabával kezdetektől egy folyóban evezünk! Sokszor viharos vízben, sokszor vitákkal terhelten, de egy irányban haladunk, történetünk összeforr! Sok-sok név jut még eszembe és nem tudok mindenkit felsorolni, akinek hálás vagyok! :-)

óriási felelősségnek és megtiszteltetésnek érzem, hogy egy nagy tiszteletű tudós társaságnak lehetek tagja. Ott ahol érték a tudomány művelése, a felfedezés fontossága, amivel alapokat rakhatunk le, amire akár építeni lehet, vagy egyáltalán csupán és nem lebecsülendően, ismereteket adni, ami egy társadalomnak létérdek, legalább annyira, mint egy újítás bevezetése, mint egy új termék bevezetése.

óriási felelősségnek érzem, hogy képviselhetem a hazai vulkanológiai kutatások értékét, hogy képviselhetem a földtudományt, ami hitem szerint nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen ahhoz, hogy egy élhető bolygón tudjunk megmaradni, békében és egyensúlyban a természettel, hogy megismerjük és kezelni tudjuk az ezzel járó veszélyeket is és jövőt adjunk gyermekeinknek!