Skita Diána
BSc
MSc hallgató
Kutatási területek: 
A tokaji Nagy-hegy cirkon geokronológiai és petrogenetikai vizsgálata