Sikerek!!

Az elmúlt hónapokban több elismerést kaptak munkatársaink teljesítményeikre.

Lukács Réka és Kiss Balázs az NKFIH posztdoktori kiválósági program keretében nyert 3 éves támogatást. Mindketten maradnak a kutatócsoport tagjai, támogatásuk azonban az NKFIH-tól érkezik. Réka a térség szilíciumgazdag (dácit, riolit) vulkáni képződményeiben előforduló cirkon kristályokat vallatja tovább, részben keletkezésük idejét, részben annak okát és körülményeit vizsgálja, támaszkodva a korábban elnyert PD kutatási támogatására. Eddigi eredményei alapján máris átrajzolható a miocén vulkáni működés idejéről alkotott kép. Hathatósan közreműködött a csomádi dácitokban található cirkonok elemzésében is. Az U-Pb és U-Th korok meghatározása mellett értékeli a kristályok nyomelem összetételét is. Balázs egy új témába vág bele, ami nagy kihívás! A vulkáni kitörések lefolyásának okait fogja kutatni elsősorban a kürtőfolyamatokra koncentrálva. A csomádi horzsakövek komplex elemzése alapján igyekszik feltárni azt, hogy mi határozza meg, hogy robbanásos vagy lávaöntő lesz a kitörés. Ezek a vizsgálatok világszerte a kutatások frontvonalában vannak és további izgalmas részletek gazdagíthatják a székelyföldi Csomád vulkáni működéséről való ismereteinket.
Nagy elismerést kapott Jankovics M. Éva is, aki szeptember 20-án vehette át az MTA Szádeczky-Kardoss Elemér Díját. A díjat a Bulletin of Volcanology folyóiratban szerzőtársaival publikált "Origin and ascent history of unusually crystal-rich alkaline basaltic magmas from the western Pannonian Basin" c. munkájára kapta. A Kapolcs közeli Bondoró bazaltja több szempontból is különleges. A bazaltos magmából kivált kristályok mellett nagy mennyiségben tartalmaz idegen eredetű kristályt is. Ezek szisztematikus elemzésével rekonstruálta Évi vezetésével a csapat a bazaltos magma történetét. A tanulmány különlegessége az is, hogy különböző módszerekkel igyekeztünk meghatározni a bazaltos magma felemelkedési sebességét. Az eredmény fontos a vulkáni veszély előrejelzésben és rámutat arra, hogy bizonyos esetekben csupán néhány nap alatt szeli át a földkérget a bazaltos kőzetolvadék.
Mindhárom munkatársunknak GRATULÁLUNK!