1. Csomád Vulkánexpedíció - A Kárpát-Pannon térség legfiatalabb tűzhányójának vizsgálata: Csomád, DK-Kárpátok

Térségünkben a legutolsó vulkáni működés a Csomádon volt, egy dácitos lávadóm komplexumon, mintegy 30 ezer éve. A rendelkezésre álló kutatási adatok, beleértve az elmúlt években végzett saját vizsgálati eredményeinket is, arra utalnak, hogy a vulkán alatt még nem teljesen kihűlt magmás test helyezkedhet el. Mindezek alapján, a vulkán állapotának rögzítéséhez, és jövőbeli tevékenységének értékeléséhez kiemelten fontosak a további részletes kutatások, amelyek tapasztalatai felhasználhatók más, hasonló típusú tűzhányók vizsgálatában is.
Jelenleg is zajló kutatómunkánk legfontosabb kulcskérdései: (1) A kitörések korának, az epizodikus vulkáni működés időbeliségének pontos meghatározása. (2) A vulkánkitörést megelőző magmakamra folyamatok feltárása, különösen a mafikus magmák szerepének tisztázása a dácitos magmagenezisben. A dácitokban előforduló felzikus zárványok kiváló lehetőséget adnak a kristálypép zóna jellemzésére. (3) A magmakamra folyamatok időtartamát a cirkonok magmás tartózkodási idejének meghatározása alapján becsüljük. Az egyes magmás folyamatok időbeliségére zónás ásványokban lévő nyomelemek diffúziós modellszámításai és összetétel eloszlása alapján következtetünk. (4) A mélybeli magmás rendszer jellegének és geometriájának pontosítására magnetotellurikus méréseket végzünk, amely vizsgálatok kiterjednek a felső köpenyben lévő anomáliák kimutatására is.